• Thumbnail for Voynich manuscript
  Retrieved 12 November 2017. Tronaru, Doinel (26 August 2016). "Misteriosul manuscris Voynich, unul dintre pilonii romanului "Solenoid" al lui Mircea Cărtărescu...
  140 KB (13,827 words) - 05:37, 26 May 2024
 • Leontin Ghergariu [ro] (14 August 1976). "Biserici de lemn din Sălaj". manuscris în Arhivele Naționale din Zalău, colecția personală Leontin Ghergariu...
  2 KB (54 words) - 16:00, 20 April 2024
 • Thumbnail for Sangam literature
  Can Tell Us about the Tamil Scholarly Tradition: The Case of UVSL 589, Manuscri[pt Cultures, Vol. 10, Editors: Michael Friedrich and Jorg Quenzer, Universitat...
  57 KB (5,913 words) - 14:33, 25 May 2024
 • 22-bis, din 31 mai 1937 Leontin Ghergariu, „Biserici de lemn din Sălaj”. manuscris în Arhivele Naționale din Zalău, colecția personală Leontin Ghergariu...
  3 KB (79 words) - 07:02, 25 December 2023
 • Thumbnail for Wallachian uprising of 1821
  Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Nicolae Liu, "La Révolution...
  108 KB (14,456 words) - 18:45, 6 March 2024
 • Dumuslău Leontin Ghergariu (14 August 1976). „Biserici de lemn din Sălaj”. manuscris în Arhivele Naționale din Zalău, colecția personală Leontin Ghergariu...
  3 KB (72 words) - 21:23, 22 August 2021
 • Thumbnail for Iacob Heraclid
  Bucharest: Editura pentru literatură, 1963. OCLC 251742474 Ștefan Olteanu, "Un manuscris necunoscut al lucrării lui Despot Vodă De arte militari", in Studii. Revistă...
  92 KB (11,822 words) - 16:35, 10 May 2024
 • se(q)uence 30 (w)ith 31 o(f) 34 (k)ey 35 Plant(a)rd 37 intro(d)uced 38 manuscri(p)ts 40 ulti(m)ately 42 (q)uestions 43 embla(z)oned [...] pre(v)alent From...
  9 KB (1,091 words) - 20:02, 11 September 2023
 • Thumbnail for Anastasius Crimca
  Revue des études slaves, 29 (1952), 58-65. Costea, C. "Ilustraţia de manuscris în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastasie Crimcovici : liturghierul...
  2 KB (206 words) - 14:23, 7 December 2023
 • Thumbnail for Urmuz
  315, April 2006 Cernat, Avangarda, p.110, 367–368 Monica Breazu, "Un manuscris inedit de Eugen Ionescu în arhivele editorului Guy Lévis Mano", in Magazin...
  130 KB (15,563 words) - 11:40, 13 April 2024
 • Thumbnail for Scarlat Turnavitu
  Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Silvia Marton, La construction...
  47 KB (6,128 words) - 04:21, 4 March 2024
 • Thumbnail for Copou Park
  Restaurare a Grădinii Copou din Municipiul Iași". Septembrie-noiembrie 2014. Manuscris disponibil in Arhivele Asociației Dendro-Ornamentale "Anastasie Fătu"...
  6 KB (721 words) - 22:03, 20 November 2023
 • „Glasul Bisericii" magazine, 1961, no. 7–8, pp. 696–705 Ioan Răuțescu, Un manuscris din 1833 privitor la zidirea și înființarea unei biserici lângă orașul...
  19 KB (2,178 words) - 04:21, 25 January 2024
 • Thumbnail for Ion Agârbiceanu
  Fundației Culturale Române, 2002. ISBN 9789735773342 Ioan I. Șerban, "Un manuscris inedit despre activitatea lui Octavian Goga în România în anii Primului...
  115 KB (14,673 words) - 10:49, 25 April 2024
 • Thumbnail for Alin Suciu
  Suciu's blog - Patristics, Apocrypha, Coptic Literature and Manuscripts Un manuscris antic prezinta informatii surprinzatoare despre Iisus. Ce spune istoricul...
  8 KB (686 words) - 21:15, 23 July 2023
 • Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Neagu Djuvara, Între Orient...
  27 KB (2,986 words) - 21:22, 20 April 2024
 • Thumbnail for Pantelimon V. Sinadino
  built by his father Victor Sinadino Chișinăul nostru (1904–06, Amintiri) (manuscris); Creditul în Basarabia – Chișinău, 1929; Ce este necesar pentru însănătoșirea...
  3 KB (89 words) - 06:01, 1 April 2023
 • Thumbnail for Costache Aristia
  Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Amelia Lărgeanu, "Embaticarii...
  75 KB (9,611 words) - 13:34, 19 May 2024
 • Thumbnail for Dimitrie Ralet
  Iftimi, Sorin Iftimi, "Alegătorii divanului ad-hoc din Moldova (1857). Un manuscris necunoscut", in Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei...
  65 KB (8,071 words) - 14:53, 10 May 2024
 • Thumbnail for Laura Poantă
  in 2008, 2010, 2011, 2014); Edgar Allan Poe, Ms. Found in A Bottle / Manuscris găsit într-o sticlă; The Tell-tale Heart / Inima povestitoare, Bilingual...
  11 KB (1,121 words) - 23:39, 17 March 2024
 • Thumbnail for Pârvu Cantacuzino
  Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Alexandru Lapedatu, "Mănăstirea...
  39 KB (5,022 words) - 10:17, 7 March 2024
 • Thumbnail for Claymoor (Mișu Văcărescu)
  Lăcusteanu, Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris, pp. 258, 260. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Popescu-Cadem...
  29 KB (3,617 words) - 23:21, 20 April 2024
 • Thumbnail for Constantin Cantacuzino (died 1877)
  Duzinchevici, "Contribuții la Istoria Românilor in timpul războiului Crimeii. Un manuscris inedit", in Revista Istorică Română, Vol. III, Issues II–III, 1933, pp...
  52 KB (6,749 words) - 18:25, 14 February 2024
 • Thumbnail for Marițica Bibescu
  Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Cătălina Opaschi, "Sigilii...
  55 KB (6,800 words) - 10:37, 10 January 2024
 • Thumbnail for 1842 Wallachian princely election
  Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Cristian Preda, Rumânii fericiți...
  42 KB (5,099 words) - 13:54, 6 January 2024
 • Thumbnail for Gheorghe Chițu
  D. Fortunescu, "Craiova — tablou de epocă (IV). File dintr-un jurnal manuscris", in Ramuri, Issue 9/1968, p. 18 Candiano-Popescu, pp. 168–170; Demetrescu...
  71 KB (9,247 words) - 20:44, 25 May 2024
 • Thumbnail for Alexandru B. Știrbei
  Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Eugen Lovinescu, T. Maiorescu...
  43 KB (4,854 words) - 20:47, 5 April 2024
 • Thumbnail for Bonifaciu Florescu
  Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Ion Livescu, Amintiri și...
  70 KB (8,618 words) - 01:52, 26 April 2024
 • Thumbnail for Alecu Filipescu-Vulpea
  Crutzescu), Amintirile colonelului Lăcusteanu. Text integral, editat după manuscris. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-4083-6 Constantin V. Obedeanu, Tudor...
  47 KB (5,862 words) - 08:35, 10 April 2024
 • Thumbnail for Scarlat Vârnav
  Iftimi, Sorin Iftimi, "Alegătorii divanului ad-hoc din Moldova (1857). Un manuscris necunoscut", in Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei...
  58 KB (7,523 words) - 20:44, 25 May 2024