Катрен

Литературен термин, обозначаващ строфа с 4 стиха.Sponsored Links

Oriflame Üyelik