Хиади

Хиадите са звезден куп. Те се намират в съзвездието Бик