درگاه:رویدادهای کنونی

سرخط خبرها                          امروز: دوشنبه, ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ | ۸ آذر ۱۴۰۰

نمایشبحثویرایش

Colloquy-irc-icon.png لطفاً برای افزودن رویداد و خبر و همکاری در پروژهٔ در خبرها به صفحهٔ پیش‌نویس بروید.تازه‌کردن صفحه

ساعت: ‏۱۷:۰۲ جهانی
توکیو: ۰۲:۰۲ پکن: ۰۱:۰۲
دوشنبه: ۲۲:۰۲ کابل: ۲۱:۳۲
تهران: ۲۰:۳۲
بیروت: ۱۹:۰۲ برلین: ۱۸:۰۲
لندن: ۱۷:۰۲ نیویورک: ۱۳:۰۲
هفته نوامبر آذر
سه‌شنبه ۲۳ ۲
چهارشنبه ۲۴ ۳
پنجشنبه ۲۵ ۴
جمعه ۲۶ ۵
شنبه ۲۷ ۶
یکشنبه ۲۸ ۷
امروز ۲۹ ۸

درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱