Översättare

Hieronymus i studerkammaren, kopparstick av Albrecht Dürer (1514)

En översättare arbetar med översättning av texter eller filmer till ett annat språk än originalspråket. Om översättningen är muntlig och situationsbunden kallas översättaren tolk, ett ord som också kan användas vid översättning av diktverk. Den som översätter film, skriver antingen textning (undertexter) eller översätter filmmanusets repliker för dubbning av filmen.

Översättarnas skyddshelgon är kyrkofadern och bibelöversättaren Hieronymus.

Specialisering[redigera | redigera wikitext]

Facköversättare specialiserar sig på ett eller flera ämnen, till exempel handel eller ekonomi, medicin eller farmakologi, inom ett tekniskt område eller inom rättssystemet. Facköversättningar utgör den i särklass största andelen av översättningsmarknaden. Det bör noteras att en översättare inte nödvändigtvis blir skickligare ju fler ämnen denne är verksam inom, eftersom det är mycket tidskrävande att hålla sig ajour med utvecklingen.

Till professionella översättare räknas också de juridiska översättarna. Dessa översätter till exempel avtal eller andra typer av juridiska dokument. I Tyskland anlitas till exempel de juridiska översättarna av tingsrätterna som genom edgång förbinder sig att genomföra korrekta översättningar. Då översättaren fått ett sådant tillstånd kan de bekräfta riktigheten och fullständigheten av översättningen till målspråket. Denna bestyrkta översättning är giltig som skriftlig bevisning vid prövning av myndigheter och i domstol, till exempel då medborgare av olika nationalitet skall ingå äktenskap.

En annan undergrupp översättare är de tekniska översättarna, som till exempel används vid översättning av programvaror, instruktionsböcker och anvisningar som skall anpassas till en lokal marknad. I arbetet ingår inte bara att översätta själva texten, utan även att göra nationella anpassningar, till exempel hur datum skrivs eller användningen av lokala symboler och kulturella begrepp. En sådan översättning kan vara nödvändig för att en leverantör skall kunna ta sig in på en ny marknad.

Litterära översättare översätter litteratur, t.ex. romaner, lyrik och serier, men även faktaböcker eller tidskriftsartiklar. De litterära översättningarna är i praktiken av mindre ekonomisk betydelse, men uppmärksammas betydligt mer än vad andra översättarinriktningar gör. En litterär översättning är på samma sätt som den ursprungliga texten skyddad av upphovsrätt.

Terminologer skapar och underhåller olika terminologiska databaser, till exempel för stora företag, myndigheter och branschorganisationer. En terminologidatabas innehåller alla nödvändiga och specifika termer för ett bolags eller en myndighets verksamhet med motsvarigheter på andra språk.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Många svenska översättare av skönlitteratur och facklitteratur är medlemmar i Översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund och/eller Översättarcentrum. Översättare för film och TV företräds fackligt av en avdelning inom Teaterförbundet, några är medlemmar av Filmöversättarnas förening (FÖF). Facköversättare kan bli medlemmar i Sveriges facköversättarförening (SFÖ).

Auktoriserad translator är en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare. Kammarkollegiet utfärdar auktorisation efter ett kunskaps- och färdighetsprov. Auktorisation utfärdas för ett främmande språk till svenska eller från svenska till ett främmande språk. Provet för auktorisation som translator är ett skriftligt översättningsprov med tre delar: ett med juridiskt, ett med ekonomiskt och ett med allmänt innehåll. Kraven för att godkännas i provet är höga. En auktoriserad translator kan bli medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT).

Tyskland och Österrike[redigera | redigera wikitext]

Titeln översättare är - i motsats till titlar som läkare eller Notarius Publicus inte skyddade i lag i Tyskland eller Österrike och därmed ett yrke som får bedrivas utan att man genomgått en formell prövning. Däremot finns vissa titlar som är skyddade eftersom de är förknippade med officiellt godkännande, till exempel "officiellt utsedd och auktoriserad translator" (öffentlich bestellter und beeidigter Übersetzer) eller "auktoriserad translator" (ermächtigter Übersetzer, allgemein beeidigter Übersetzer). Dessa titlar varierar beroende på var man är verksam och hur kunskapen förvärvats och officiellt verifierats. Bland sådana titlar finns även staatlich geprüfter Übersetzer, akademisch geprüfter Übersetzer, Diplom-Übersetzer, B.A. Übersetzen och Master Übersetzungswissenschaft.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Biografier över översättare är mer sällsynta än över författare. De återfinns i vanliga uppslagsverk och i översättarföreningarnas medlemsmatriklar, men det finns också några specialiserade förteckningar över översättare.

I bibliotekskatalogen Libris kan översättningar av en viss översättare sökas genom att lägga till "trl" (som i translator) efter namnet, exempelvis FÖRF:(Ekelöf, Gunnar trl). Översättarbiografier kan sökas som ÄMNE:(översättare) ÄMNE:(biografi). (Observera dock att dessa sökindikatorer infördes runt år 2000 och vanligen saknas för äldre litteratur.)

Svenskt översättarlexikon är en webbplats lanserad i maj 2009 med syftet att dokumentera liv och gärning för översättare till svenska språket. Webbplatsen drivs av biblioteket vid Södertörns högskola. Huvudredaktör för lexikonet är Lars Kleberg, forskningsredaktörer är Nils Håkanson och Ludvig Berggren. Den innehåller idag (2017) biografier över c:a 450 översättare, tematiska artiklar om bland annat betydande skriftserier för översatt litteratur samt information om ett antal litterära priser som utdelas till översättare.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Översättning[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.