دروازه‌بان

در برخی رشته‌های ورزشی مانند فوتبال، فوتسال، هندبال، واترپلو و هاکی به کسی که برای نگهداری از دروازه می‌کوشد و مانع ورود توپ به داخل آن می‌شود دروازه‌بان یا گُلِر می‌گویند(به انگلیسی Goalkeeper). دروازه‌بان در زمین بازی بسیار نقش مهمی دارد او باعث می‌شود که تیم خودی گل دریافت نکند و از دروازه محافظت می‌کند. در فوتبال و فوتسال، دروازه‌بان تنها بازیکنی است که می‌تواند از دستانش برای گرفتن توپ استفاده کند که در فوتبال محدود به محوطه جریمه یا محوطه هجده قدم تیم خودی است. همچنین دروازه‌بان لباسی متفاوت با دیگر بازیکنان تیم بر تن می‌کند زیرا این امر باعث می‌شود که بازیکنان داخل زمین و داور بدانند چه کسی توپ را با دست خود گرفته‌است.