Ordinaryüs - Vikipedi

Ordinaryüs, Türk üniversitelerinde 1933 reformu ile oluşturulan ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile lağvedilen akademik ünvandır. Ordinaryüs payesi en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilirdi.

Ordinaryüs ünvanı Türk üniversitelerine Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. Alman sisteminde professor extraordinarius (dışarıdan atanmış profesör) zıddı olup, "nizami profesör" anlamında kullanılmıştır. Türkiye'de professor extraordinarius ünvanı kullanılmamıştır. Ordinarius sıfatı Latince "nizami, usule uygun" anlamına gelir. Profesörlerin hocası anlamına da gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ünvanın son sahibi Reşat Kaynar'dır.[1]

Diğer kullanımları[değiştir | kaynağı değiştir]

20. yüzyıl Türk argosunda ordinaryüs sözcüğü "herhangi bir meslek veya sanatın ileri derecede uzmanı" anlamında kullanılmıştır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Son Ordinaryüs Reşat Kaynar vefat etti". hurriyet.com.tr. 24 Mayıs 2006. Erişim tarihi: 26 Nisan 2012. [ölü/kırık bağlantı].(Türkçe)