Вікіпедія:Вікіфікатор — Вікіпедія

Вікіфікатор викликається десятою кнопкою панелі інструментів у вікні редагування коду

«Вікіфіка́тор» — це сценарій на JavaScript, який обробляє виділений текст у вікні редагування статті згідно з деякими правилами вікірозмітки і українською типографією. Вікіфікатор викликається десятою кнопкою у тулбарі вікна редагування. У разі, якщо у вікні редагування статті немає виділеного тексту, вікіфікатор обробить весь текст.

На жаль, реалізація JavaScript у деяких браузерах (наприклад, Opera 7.0, Konqueror 3.2 та ін.) не дозволяє обробляти тільки виділений фрагмент. У цьому разі Вікіфікатор запитає дозволу на обробку всього тексту.

Основні функції

 • Заміняє деякі HTML-теги на аналогічні вікірозмітки:
  • Теги жирного шрифту (<b></b>, <strong></strong>) на ''';
  • Теги курсиву (<i></i>, <em></em>) на '';
  • Тег горизонтальної лінії (<hr>) на ----;
 • Вставляє, де потрібно, тире і мінус (див. нижче)
 • Розставляє правильні лапки і лапки всередині лапок (див. нижче).
 • Заміняє (tm), (r) і т. п. на спеціальні символи (див. нижче).
 • Розставляє там, де потрібно, знаки градуса «°» (див. нижче).
 • Виправляє неправильно вказані службові слова (див. нижче).
 • Розставляє пропущені і прибирає зайві пробіли (див. нижче).
 • Коригує та розшифровує скорочення (див. нижче).

Винятки

Вікіфікатор не обробляє текст:

 • всередині тегів:
  • <code></code>,
  • <gallery></gallery>,
  • <math></math>,
  • <nowiki></nowiki>,
  • <poem></poem>,
  • <pre></pre>,
  • <score></score>,
  • <source></source>,
  • <syntaxhighlight></syntaxhighlight>,
  • <timeline></timeline>,
  • <tt></tt>,
 • всередині більшості HTML-тегів та їх атрибутів,
 • всередині подвійних фігурних дужок ({{ і }}),
 • всередині подвійних квадратних дужок ([[ і ]], або [[ і |),
 • всередині номерів ISBN,
 • крім того, Вікіфікатором не обробляються рядки, які починаються з пробілу (неформатований текст).

Комбінації клавіш

Якщо ви використовуєте Windows то Вікіфікатор можна викликати за допомогою комбінації клавіш Ctrl+Alt+W. Якщо ж використовуєте Mac, тоді Вікіфікатор можна викликати через комбінацію клавіш Ctrl+Shift+W.

Дефіс, мінус і тире

Вікіфікатор замінює на мінус (-):

 • Дефіс, за яким слідує цифра, і котрому передує пробіл;
 • Дефіс, за яким слідує цифра, і котрому передує послідовність «sup>» або «sub>».

Після обробки мінусів Вікіфікатор замінює на довге тире (—):

 • коротке тире (–);
 • послідовності &mdash;, &ndash; й &#151;;
 • дефіс, оточений пробілами ( - );
 • дефіс на початку рядка (пряма мова);
 • дефіс, оточений римськими цифрами (VII-IX);
 • подвійний дефіс, оточений пробілами ( -- ) або цифрами (1941--1945);
 • подвійний дефіс, після котрого йдуть три тильди (--~~~) або слово [[Користувач (--[[Користувач).

Зверніть увагу, що дефіс, просто оточений цифрами без пробілів, не обробляється Вікіфікатором. Це зроблено спеціально, щоб позбутися багатозначності: «Коли Васі було десь 3—4 роки [потрібне тире] він думав, що інші діти у віці 3—4 роки [потрібне тире] не зможуть зрозуміти, що 3-4=-1 [потрібні мінуси]».

Лапки

Вікіфікатор спочатку перетворює всі лапки на звичайні ("), а потім знову їх розставляє, але вже згідно з правилами набору українського тексту. Таким чином, спочатку замінюються на звичайні лапки такі знаки:

 • «
 • »
 • &laquo;
 • &raquo;
 • &bdquo;
 • &ldquo;
 • &#132;
 • &#147;
 • &#148;
 • &quot;
 • Парні подвійні кутові лапки з текстом всередині (наприклад, <<текст всередині лапок, який не починається з пробілу і не закінчується нею>>).

Потім "звичайні" лапки перетворюються на «лапки-ялинки», а лапки всередині лапок на „лапки-лапки“.

Лапки після знаку «рівно» і весь текст всередині них Вікіфікатором не обробляється. Наприклад, не будуть оброблені лапки в рядках: «border="0"», «width= "50%"» і т. п.

Спеціальні символи

Вікіфікатор замінює послідовності:

Квадрати та куби

Вікіфікатор замінює на символи квадрата та куба, тобто другого та третього степенів (² і ³), послідовності:

 • <sup>2</sup> (2), <sup>3</sup> (3), &sup2; і &sup3;;
 • ^2 або ^3, за котрими не слідує цифра. Наприклад, см^2, m^2, 5^3, ^2 будуть перетворені на см², m², 5³, ², а комбінації ^ _ ^, ^33, 4^22 не будуть оброблені.

Градуси

Вікіфікатор розставляє пропущені символи градуса (°). Так, +4 C, -10 C, +453 F і -20 F будуть перетворені на +4 °C, -10 °C, +453 °F и -20 °F відповідно.

Крім того, Вікіфікатор замінює:

Службові слова

Вікіфікатор виконує такі автоматичні заміни:

 • [[Category: на [[Категорія:
 • [[:Category: на [[:Категорія:
 • [[Template: на [[Шаблон:
 • [[User: на [[Користувач:
 • [[Image: на [[Зображення:
 • [[Media: на [[Медіа:
 • [[File: на [[Файл:
 • [[:File: на [[:Файл:

Пропущені, зайві та нерозривні пробіли

Видалення зайвих пробілів

 • Видаляються непотрібні пробіли перед комою, а пропущені після неї пробіли, навпаки, проставляються. Так, наприклад, «Вчіться,вчіться ,вчіться , вчіться і ще раз вчіться» буде перетворено на «Вчіться, вчіться, вчіться, вчіться і ще раз вчіться».
 • Прибирається зайвий пробіл перед двокрапкою. Наприклад, «слово : слово» буде перетворено на «слово: слово».
 • Видаляються пробіли після першої круглої дужки і перед останньою. Наприклад, «бегемот ( гіпопотам )» буде перетворено на «бегемот (гіпопотам)».
 • Видаляються пробіли в діапазонах років і століть (наприклад, «1988 — 1995» і «XI — XII»).
 • Видаляються зайві пробіли після службових слів «Шаблон», «Категорія» й ін.
 • Видаляються всі пробіли в кінці рядків.
 • Декілька пробілів поспіль заміняються одним. Не обробляються лише рядки, які починаються з пробілів (неформатований текст).

Вставка звичайних і нерозривних пробілів

 • Нерозривний пробіл вставляється після видимого знаку перед тире, щоб наступний рядок не починався з тире.
 • Додається нерозривний пробіл перед знаком відсотка (%) або проміле (‰). Так, «5% і 16,7‰» будуть перетворені на «5 % і 16,7 ‰» (відповідно до пункту 6.13 ДСТУ 3651.1-97).
 • Також нерозривний пробіл вставляється в українські ініціали (наприклад, «Т.Г. Шевченко» перетворюється на «Т. Г. Шевченко»).
 • Нерозривний пробіл вставляється після «№» або «§», якщо за цими знаками слідує цифра.
 • Пробіли вставляються після крапки в кінці речення. Так, «слово.Слово» буде перетворене на «слово. Слово».
 • Пробіли вставляються після знаків «*», «#», «:» та їхніх комбінацій на початку рядка.
 • Пробіли вставляються на початку і в кінці заголовків вікірозмітки, тобто «==Заголовок==» перетворюється на «== Заголовок ==».

Обробка скорочень

 • Вікіфікатор заміняє нерозривним пробілом пропущені та звичайні пробіли у скороченнях «і т.д.», «і т.п.», «т.з.», «н.е.».
 • Нерозривним пробілом замінюється пробіл після цифр перед скороченнями «тис.», «млн», «млрд», «трлн». Скорочення «тис» доповнюється крапкою.
 • Нерозривним пробілом замінюється пробіл після цифр перед скороченнями «р.», «рр.», «с.», «сс.».
 • Скорочення «в т.ч.» і «т.я.» розшифровуються повністю.

Повідомлення про помилки

У деяких зовсім старих версіях браузерів Вікіфікатор замість обробки тексту може показувати повідомлення про помилки:


Повідомлення: Wikificator cannot work in your browser (Вікіфікатор не може працювати у вашому браузері).

Причина: Підтримка Javascript в браузері зроблена не до кінця. Принаймні, взагалі не обробляються регулярні вирази.

Що робити: Користуватися іншим браузером.

Характерно для браузерів (доповнюйте): Opera 4.01


Повідомлення: Wikificator will not work in Netscape 4.x and less (Вікіфікатор не буде працювати у браузері Netscape версії 4.x і менше).

Причина: Старі версії Нетскейпа, коли зустрічають регулярний вираз виду replace(/щось/mg, "на щось"), чомусь припиняють обробляти весь наступний за таким виразом код скрипта. Подібні вирази використовуються у Вікіфікаторі, наприклад, для того, щоб пропускати текст, який починається з пробілу (неформатований текст). Для запобігання помилок, Вікіфікатор в старих версіях Нетскейпа відключений взагалі.

Що робити: Користуватися новішою версією браузера.

Характерно для браузерів (доповнюйте): Netscape Communicator 4.06, Сибкон Коммунікатор 4.70.

Повідомлення про помилки відображаються англійською, оскільки в цих старих браузерах також є проблеми з відображенням у діалогових вікнах українських літер в Юнікод.

Технічні зауваження

Тільки адміністратори інтерфейсу можуть змінити програму Вікіфікатора на сторінці MediaWiki:Wikificator.js. Кнопка Вікіфікатора додається на MediaWiki:ToolbarNew.js і MediaWiki:ToolbarOld.js.

Усі побажання щодо покращення Вікіфікатора, а також повідомлення про знайдені помилки, пишіть на сторінці Обговорення Вікіпедії:Вікіфікатор.

Див. також