Бібліографія ранньомодерної історії України — Вікіпедія

Це вибіркова сучасна бібліографія україномовних книг (включно з перекладами) та журнальних статей про ранньомодерний період в історії українських земель (умовно від укладення Люблінської унії 1569 року до ліквідації автономії Гетьманщини та введення кріпацтва 1783 року). Додаткову бібліографію можна знайти в багатьох книгах, перелічених нижче.

Критерії включення

На наведені нижче роботи є посилання в примітках або бібліографії наукових вторинних джерел або журналів. Включені роботи мають бути:

 • україномовними;
 • опублікованими після проголошення незалежності України 1991 року в Україні або закордоном;
 • основна тема праці має стосуватися ранньомодерного періоду в історії земель на території сучасної України (приблизно від середини XVI до кінця XVIII);
 • включеними в електронний каталог Інституту історії України НАН України або:
  • опубліковані незалежним академічним чи відомим неурядовим видавництвом;
  • бути створеним незалежним і відомим експертом у відповідній темі;
  • мати значні рецензії в незалежних наукових журналах. Роботи, опубліковані неакадемічними державними організаціями, не включаються.

Ця бібліографія обмежується історією та не виключає такі елементи, як псевдоісторія (фальсифікація історії), фолк-історія, публіцистична, публіцистично-краєзнавча та художня література тощо.[ком. 1]

Стиль бібліографії

У цій бібліографії використовуються шаблони Вікіпедії {{Книга}} та {{Стаття}}.

Політична історія[ред. | ред. код]

Українська козацька держава[ред. | ред. код]

Соціальні стани[ред. | ред. код]

Козацтво
Шляхта
Селянство

Війни, битви, повстання[ред. | ред. код]

Дипломатична історія[ред. | ред. код]

Соціальна історія[ред. | ред. код]

Історична демографія[ред. | ред. код]

Етнічна історія[ред. | ред. код]

Локальна історія[ред. | ред. код]

 • Багалій Д., Тарасенко І. Історія Слобідської України / Авт. передм., комент. B. B. Кравченко. — Х. : Основа, l99l. — 256 с. — (Пам'ятки історичної думки України)[ІІУ 43]
Міська історія
 • Бондар О. М. Чернігів: місто і фортеця у XIV – XVIII століттях / Наук. ред. Титова О. М. — К. : Видавець Олег Філюк, 2014. — 178 с. — ISBN 978-617-7122-27-1.[ІІУ 44]
 • Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад, походження. — К.; Львів, 2012. — 590 с. — ISBN 978-966-02-6391-8.[ІІУ 45]
 • Заяць А. Є. Міське суспільство Волині XVI ‒ першої половини XVII ст / Наук. ред. Крикун М. Г. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 582 с. — ISBN 978-617-10-0532-7.[ІІУ 46]
 • Зозуля С. Ю. Ніжин модерної доби: студії з історіографії, пам’яткознавства, персоналістики. — К. : Видавець Олег Філюк, 2014. — 344 с.[ІІУ 47]
 • Коваленко О. Полтава XVII–XVIII століть. — К. : Видавець Олег Філюк, 2015. — 232 с. — ISBN 978-617-7122-48-6.[ІІУ 48]
 • Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках XV‒XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління / Відп. ред. В. Степанков. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — 480 с. — ISBN 978-966-496-217-6.[ІІУ 49]

Історія релігії[ред. | ред. код]

 • Кузьмук О. Межигірська старовина: нариси з історії Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI–XVIII століттях. — К. : ФОП "Видавець Олег Філюк", 2014. — 624 с. — ISBN 978-617-7122-14-1.[ІІУ 50]
 • Скочиляс Ігор. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структура та правовий статус. — Львів : Вид-во УКУ, 2010. — 832 с. — ISBN 978-966-8197-81-9.[ІІУ 51]
 • Стецик Ю. О. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії (кінець XVII ‒XVIII ст.). — Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. — 388 с.[ІІУ 52]
 • Стецик Ю. Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії (друга половина XVIII ст.): словник біограм. — Жовква : Місіонер, 2015. — 312 с.[ІІУ 53]

Історія повсякдення[ред. | ред. код]

Військова історія[ред. | ред. код]

Економічна історія[ред. | ред. код]

Біографії[ред. | ред. код]

Історична персоналістика[ред. | ред. код]

Богдан Хмельницький
Іван Брюховецький
Іван Мазепа
Іван Скоропадський
Павло Тетеря
Петро Дорошенко
Петро Конашевич-Сагайдачний
Костянтин Василь Острозький
Петро Могила

Збірки біографій, генеалогія[ред. | ред. код]

Картографія та історична географія[ред. | ред. код]

Геральдика та сфрагістика[ред. | ред. код]

Історія мистецтва[ред. | ред. код]

Історіографія та критика джерел[ред. | ред. код]

Першоджерела[ред. | ред. код]

Наративні джерела[ред. | ред. код]

Релігійна література[ред. | ред. код]

Документи[ред. | ред. код]

Литовська метрика
Реєстр Війська Запорозького 1649 року
Універсали українських гетьманів
Архів Коша Нової Запорозької Січі
Інші документи

Періодичні видання[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

Коментарі[ред. | ред. код]

 1. До статті включено мемуари та щоденники, які мають чітку історичну важливість, що підтверджується науковими цитатами та публікаціями.
 2. Перші два томи видання були видані до 1991 року:

Посилання на сайт Інституту історії України НАНУ[ред. | ред. код]

 1. ЗІРКИ ТА ТЕРЕНИ КОЗАЦЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. ІСТОРІЯ ЗВИТЯГ І ПОРАЗОК (2017) Горобець В. Процитовано 31 березня 2022.
 2. КОНФЛІКТ І ВЛАДА В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ. СОТНИК НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ПРОТИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, 1715–1722 (2016) Горобець В. Процитовано 31 березня 2022.
 3. ІСТОРІЯ БЕЗ ЦЕНЗУРИ. Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право». Злети і падіння козацької держави 1648-1783 років (2016) Горобець В. Процитовано 31 березня 2022.
 4. СВІТАНОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ЛЮДИ, СОЦІУМ, ВЛАДА, ПОРЯДКИ, ТРАДИЦІЇ (2017) Горобець В. Процитовано 31 березня 2022.
 5. "ЧОРНА РАДА" 1663 РОКУ. ПЕРЕДУМОВИ, РЕЗУЛЬТАТИ, НАСЛІДКИ (2013) Горобець В. Процитовано 4 березня 2022.
 6. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. Право в Українській козацькій державі (друга половина XVII—XVIII ст.) (1994) Гуржій О. Процитовано 31 березня 2022.
 7. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. Українська козацька держава в другій половині XVII ст.: територіальні межі та населення (1992) Гуржій О. Процитовано 31 березня 2022.
 8. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII – XVIII СТ. : Кордони, населення, право (1996) Гуржій О. І. Процитовано 31 березня 2022.
 9. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. Полкове управління в Україні (середина XVII – XVIII ст.) (1997) Панашенко В. В. Процитовано 2 квітня 2022.
 10. ГЕТЬМАНИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЇ ПРО СЛАВУ, ТРАГЕДІЇ ТА МУЖНІСТЬ (2015) Таїрова-Яковлева Т. Г. Процитовано 4 березня 2022.
 11. КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА ЯК ІДЕЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ XVI-XVIII СТОЛІТЬ. Кн. 1 (2019) Шевчук В. Процитовано 25 березня 2022.
 12. КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА ЯК ІДЕЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ XVI-XVIII СТОЛІТЬ. Кн. 2 (2019) Шевчук В. Процитовано 25 березня 2022.
 13. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII–XVIII СТ. : політика, суспільство, культура (2014). Процитовано 31 березня 2022.
 14. КОЗАКИ НА СТЕПОВОМУ КОРДОНІ ЄВРОПІ (2011) Брехуненко В. Процитовано 31 березня 2022.
 15. СХІДНА БРАМА ЄВРОПИ. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА В СЕРЕДИНІ XVII–XVIII СТ. (2014) Брехуненко В. Процитовано 28 березня 2022.
 16. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. Козацький устрій Правобережної України (остання чверть XVII ст.) (1996) Чухліб Т. В. Процитовано 2 квітня 2022.
 17. ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ. Т. 3 (1993) Яворницький Д. І. Процитовано 4 березня 2022.
 18. ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ. Т. 1 (1990) Яворницький Д. І. Процитовано 4 березня 2022.
 19. ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ. Т. 2 (1990) Яворницький Д. І. Процитовано 4 березня 2022.
 20. ТВОРИ У 20 ТОМАХ. Т. 2: Вільності запорізьких козаків: історико-топографічний нарис (2005) Яворницький Д. Процитовано 24 березня 2022.
 21. ТВОРИ У 20 ТОМАХ. Т. 3: Джерела до історії запорозьких козаків : Кн. 1 (2008) Яворницький Д. Процитовано 24 березня 2022.
 22. ТВОРИ У 20 ТОМАХ. Т. 8: До історії Степової України (2006) Яворницький Д. Процитовано 24 березня 2022.
 23. КОЗАЦТВО В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ДО 360-РІЧЧЯ БИТВИ ПІД БАТОГОМ) (2012). Процитовано 29 березня 2022.
 24. З НАРОДУ РУСЬКОГО. ШЛЯХТА КИЇВЩИНИ, ВОЛИНІ ТА БРАЦЛАВЩИНИ (1569‒1648) (2016) Літвін Г. Процитовано 27 березня 2022.
 25. УКРАЇНСЬКА (РУСЬКА) ЕЛІТА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І РАННЬОГО МОДЕРНУ : структура та влада (2011) Однороженко О. Процитовано 29 березня 2022.
 26. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII-XVIII ст.) (1994) Гуржій О. Процитовано 31 березня 2023.
 27. ГАЙДАМАЧЧИНА : історична монографія (2004) Мордовцев Д. Процитовано 24 березня 2023.
 28. КОЛІЇВЩИНА: ВЕЛИКІ ІЛЮЗІЇ (2019) Таїрова-Яковлева Т. Процитовано 4 березня 2023.
 29. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1648–1657 РР. (2008). Процитовано 4 березня 2023.
 30. ХОТИНСЬКА ВІЙНА 1621 (1991). Процитовано 4 березня 2023.
 31. МІЖ КОНФРОНТАЦІЄЮ ТА ВЗАЄМОДІЄЮ: УКРАЇНСЬКО-КРИМСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКО-НОГАЙСЬКІ СТОСУНКИ В XVII ‒ ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ. (2018) Брехуненко В., Грибовський В., Мицик Ю., Піскун В., Синяк І., Тарасенко І. Процитовано 4 березня 2023.
 32. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. БІЛОРУСЬ КОЗАЦЬКА. Полковник Іван Нечай та українські змагання за Південно-Східну Білорусь (1655-1659) (1998) Горобець В. М. Процитовано 31 березня 2023.
 33. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII-XVIII ст.) (1994) Гуржій О. Процитовано 31 березня 2023.
 34. "ВОЛИМО ЦАРЯ СХІДНОГО...". УКРАЇНСЬКИЙ ГЕТЬМАНАТ ТА РОСІЙСЬКА ДИНАСТІЯ ДО І ПІСЛЯ ПЕРЕЯСЛАВА (2007) Горобець В. Процитовано 2 квітня 2023.
 35. ПРИСМЕРК ГЕТЬМАНЩИНИ : Україна в роки реформ Петра І (1998) Горобець В. Процитовано 2 квітня 2023.
 36. ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЕТЬМАНАТУ В МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИЧНИХ КОМБІНАЦІЯХ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ (2022) Смолій В., Степанков В., Горобець В., Чухліб Т. Процитовано 31 березня 2023.
 37. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50-80-х рр. XVIII століття (1996) Струкевич О. К. Процитовано 2 квітня 2023.
 38. ПОЛКОВИХ ГОРОДОВ ОБИВАТЕЛІ : історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. (2011) Сердюк І. Процитовано 29 березня 2023.
 39. НАРИСИ З ІСТОРІЇ ОСВОЄННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XV–XVIII СТ. : колективна монографія (2020). Процитовано 23 березня 2022.
 40. "АНТИ” – "РУСИ” – "УКРАЇНЦІ”. ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У СЛОВ’ЯН ПІВДНЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ V–XIX СТ. (2012) Моця О. Процитовано 29 березня 2022.
 41. ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАЦІЙ. ДОМОДЕРНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ, РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ (2015) Плохій С. Процитовано 28 березня 2022.
 42. ДЗЕРКАЛА ІДЕНТИЧНОСТІ. ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ УЯВЛЕНЬ ТА ІДЕЙ В УКРАЇНІ XVI – ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТТЯ (2012) Яковенко Н. Процитовано 29 березня 2022.
 43. ІСТОРІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ (1991) Багалій Д. Процитовано 4 березня 2022.
 44. ЧЕРНІГІВ : місто і фортеця у XIV – XVIII століттях (2014) Бондар О. М. Процитовано 28 березня 2022.
 45. ГРОМАДЯНИ ЛЬВОВА XIV–XVIII СТ. : правовий статус, склад, походження (2012) Заяць О. Процитовано 29 березня 2022.
 46. МІСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ВОЛИНІ XVI ‒ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИХVІІ СТ. (2019) Заяць А. Є. Процитовано 25 березня 2022.
 47. НІЖИН МОДЕРНОЇ ДОБИ : студії з історіографії, пам’яткознавства, персоналістики (2014) Зозуля С. Ю. Процитовано 28 березня 2022.
 48. ПОЛТАВА XVII–XVIII СТОЛІТЬ (2015) Коваленко О. Процитовано 27 березня 2022.
 49. МІСТО КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ В 30-Х РОКАХ XV‒XVIII СТОЛІТЬ : проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління (2012) Петров М. Б. Процитовано 29 березня 2022.
 50. МЕЖИГІРСЬКА СТАРОВИНА : нариси з історії Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI–XVIII століттях (2014) Кузьмук О. Процитовано 28 березня 2022.
 51. ГАЛИЦЬКА (ЛЬВІВСЬКА) ЄПАРХІЯ XII–XVIII СТОЛІТЬ : організаційна структура та правовий статус (2010) Скочиляс Ігор. Процитовано 31 березня 2022.
 52. ВАСИЛІАНСЬКІ МОНАСТИРІ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (КІНЕЦЬ XVII ‒XVIII СТ.) (2014) Стецик Ю. О. Процитовано 28 березня 2022.
 53. ВАСИЛІАНСЬКЕ ЧЕРНЕЦТВО ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.) (2015) Стецик Ю. Процитовано 27 березня 2022.
 54. ПОВСЯКДЕННЯ, ДОЗВІЛЛЯ І ТРАДИЦІЇ КОЗАЦЬКОЇ ЕЛІТИ ГЕТЬМАНЩИНИ (2017) Таїрова-Яковлева Т. Процитовано 4 березня 2022.
 55. ЗАМКИ ТА ФОРТЕЦІ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ В XV–XVIII СТ. : ілюстрований довідник (2015) Бондар О. М. Процитовано 28 березня 2022.
 56. КИЇВСЬКИЙ АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ АРСЕНАЛ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. (2017) Мальченко О. Процитовано 25 березня 2022.
 57. ЯК КОЗАКИ ВОЮВАЛИ (1990) Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Процитовано 4 березня 2022.
 58. ДОНСЬКА І ДНІПРОВСЬКА ФЛОТИЛІЇ В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1736–1739 РОКІВ (2015) Шпитальов Г. Процитовано 27 березня 2022.
 59. ЛЮДИ КОРПОРАЦІЇ : Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. (2012) Капраль М. Процитовано 29 березня 2022.
 60. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАПОРОЗЬКИХ ВОЛЬНОСТЕЙ ПЕРІОДУ НОВОЇ СІЧІ (2015) Мірущенко О. Процитовано 27 березня 2022.
 61. ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ВОЛОКНИСТИХ РЕЧОВИН НАДДНІПРЯНЩИНИ У СФЕРІ ІМПЕРСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ МОСКОВІЇ XVIII СТ. (2023) Гуржій О.І. Процитовано 23 березня 2022.
 62. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (2003) Смолій В. А., Степанков В. С. Процитовано 4 березня 2022.
 63. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (2013) Смолій В. А., Степанков В. С. Процитовано 4 березня 2022.
 64. ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ. Богдан Хмельницький: Полководець, дипломат, державотворець (2020) Смолій В., Степанков В. Процитовано 4 березня 2022.
 65. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ : Соціально-політичний портрет. (1993) Смолій В. А., Степанков В. С. Процитовано 4 березня 2022.
 66. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ : Соціально-політичний портрет. (1995) Смолій В. А., Степанков В. С. Процитовано 4 березня 2022.
 67. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ (2009) Смолій В., Степанков В. Процитовано 4 березня 2022.
 68. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ : Хроніка життя та діяльності. (1994) Смолій В. А., Степанков В. С. Процитовано 4 березня 2022.
 69. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО У ВИЗВОЛЬНІЙ ВІЙНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ (1996) Стороженко І. С. Процитовано 4 березня 2022.
 70. ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі (2019) Горобець В. Процитовано 4 березня 2022.
 71. ГЕТЬМАН РУЇНИ. ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ ТА МОСКВА (2017) Горобець В. Процитовано 4 березня 2022.
 72. САДИБИ ІВАНА МАЗЕПИ В БАТУРИНІ (2012) Когут З., Мезенцев В., Коваленко В., Ситий Ю. Процитовано 29 березня 2022.
 73. ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ТА ЙОГО ДОБА (2001) Оглоблин О. Процитовано 24 березня 2022.
 74. ІВАН МАЗЕПА ЯК БУДІВНИЧИЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (2005) Павленко С. Процитовано 4 березня 2022.
 75. ІВАН МАЗЕПА І РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ. ІСТОРІЯ "ЗРАДИ” (2013) Таїрова-Яковлева Т. Г. Процитовано 4 березня 2022.
 76. ІВАН МАЗЕПА І РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ. ІСТОРІЯ "ЗРАДИ" (2022) Таїрова-Яковлева Т. Процитовано 4 березня 2022.
 77. ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА : постать, оточення, епоха. Зб. наукових праць (2008). Процитовано 4 березня 2022.
 78. ІВАН МАЗЕПА І ЙОГО ДОБА : історія, культура, національна пам’ять (2008). Процитовано 4 березня 2022.
 79. ІВАН СКОРОПАДСЬКИЙ (2004) Гуржій О. Процитовано 4 березня 2022.
 80. ІВАН СКОРОПАДСЬКИЙ (2013) Гуржій О. І., Реєнт О. П. Процитовано 4 березня 2022.
 81. ГЕТЬМАН ПАВЛО ТЕТЕРЯ : Соціально-політичний портрет (2007) Газін В. В. Процитовано 4 березня 2022.
 82. ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ. Петро Дорошенко: особистість в реаліях епохи (2021) Смолій В., Степанков В. Процитовано 4 березня 2022.
 83. ПЕТРО ДОРОШЕНКО : Політичний портрет (2011) Смолій В., Степанков В. Процитовано 4 березня 2022.
 84. ПЕТРО ДОРОШЕНКО (2013) Смолій В. А., Степанков В. С. Процитовано 4 березня 2022.
 85. ГЕТЬМАН ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ (2004) Гуржій О. І., Корнієнко В. В. Процитовано 4 березня 2022.
 86. ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ : молоді роки (2006) Сас П. М. Процитовано 4 березня 2022.
 87. ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ. Петро Конашевич-Сагайдачний: Чесний лицар (2020) Сас П. М. Процитовано 4 березня 2022.
 88. ПОЛКОВОДЕЦЬ ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ (2014) Сас П. Процитовано 4 березня 2022.
 89. ЧЕСНИЙ РИЦАР ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ (2012) Сас П. M. Процитовано 4 березня 2022.
 90. КНЯЗЬ ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН ОСТРОЗЬКИЙ : історичний портрет у галереї предків та нащадків (2012) Ульяновський В. Процитовано 29 березня 2022.
 91. ПЕТРО МОГИЛА (2013) Мицик Ю. А., Нічик В. M., Хижняк З. І. Процитовано 4 березня 2022.
 92. КНЯЗІ ОСТРОЗЬКІ (2014) Бумблаускас А., Дзярнович О., Рагаускене Р., Тесленко І., Черкас Б. Процитовано 29 березня 2022.
 93. ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА : Нариси історії козацьких полків (2002) Кривошея В. Процитовано 4 березня 2022.
 94. ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА : Білоцерківський полк (2002) Кривошея В. Процитовано 4 березня 2022.
 95. ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК (2004) Кривошея В. Процитовано 4 березня 2022.
 96. КОЗАЦЬКА ЕЛІТА ГЕТЬМАНЩИНИ (2008) Кривошея В. В. Процитовано 4 березня 2022.
 97. КОЗАЦЬКА СТАРШИНА ГЕТЬМАНЩИНИ (2010) Кривошея В. В. Процитовано 4 березня 2022.
 98. НЕУРЯДОВА СТАРШИНА ГЕТЬМАНЩИНИ (2009) Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В. Процитовано 4 березня 2022.
 99. РУСЬКА ШЛЯХТА ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ (XIV-XVIII СТ.) : Історико-генеалогічне дослідження (2017) Смуток І. Процитовано 25 березня 2022.
 100. ВОЛОДАРІ ГЕТЬМАНСЬКОЇ БУЛАВИ : Іст. портрети (1994). Процитовано 30 грудня 2023.
 101. ПОЛКОВОДЦІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО : Історичні портрети. Кн. 1 (1998). Процитовано 4 березня 2022.
 102. ПОЛКОВОДЦІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО : Історичні портрети. Кн. 2 (2004). Процитовано 4 березня 2022.
 103. КАРТИ-ПОРТОЛАНИ ЧОРНОГО МОРЯ XIV–XVII СТ. (2014) Гордєєв А. Ю. Процитовано 28 березня 2022.
 104. ЛЮБЕЦЬКЕ СТАРОСТВО (XVI – СЕРЕДИНА XVII СТ.) (2014) Кондратьев І. В. Процитовано 28 березня 2022.
 105. КОРДОНИ ВОЄВОДСТВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У XVI‒XVIII СТОЛІТТЯХ (2016) Крикун М. Процитовано 27 березня 2022.
 106. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ КИЇВЩИНИ. 1471-1918 рр. (2017). Процитовано 25 березня 2022.
 107. УКРАЇНСЬКІ ОСОБОВІ ПЕЧАТКИ XV‒XVII СТ. ЗА МАТЕРІАЛАМИ КИЇВСЬКИХ АРХІВОСХОВИЩ (2008) Алфьоров О., Однороженко О. А. Процитовано 22 березня 2022.
 108. Ситий І. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА: ПЕЧАТКИ, ГЕРБИ, ЗНАКИ ТА ЕМБЛЕМИ КІНЦЯ XVI-XVIII СТОЛІТЬ (2017). Процитовано 22 березня 2022.
 109. ТАЄМНИЦІ КОЗАЦЬКИХ ПОРТРЕТІВ (2019) Ковалевська О. Процитовано 31 березня 2022.
 110. УКРАЇНСЬКА ГРАВЮРА БАРОКО : Майстер Ілля, Олександр Тарасевич, Леонтій Тарасевич, Іван Щирський (2013) Степовик Д. В. Процитовано 29 березня 2022.
 111. УКРАЇНСЬКЕ БАРОККО (1993). Процитовано 31 березня 2022.
 112. "ДИСКУРС ПРО КОЗАКІВ” (ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В РІЧПОСПОЛИТСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XVI – СЕРЕДИНИ XVII СТ.) (2005) Вирський Д. Процитовано 4 березня 2022.
 113. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. Історичні події 1657‒1659 рр. (гетьманство І. Виговського) у висвітленні С. Величка (1999) Герасименко Н. О. Процитовано 2 квітня 2022.
 114. ЗВИЧАЙ І ПРАВА : Джерела, коментарі, дослідження. Т. І: Антропологія міст і міського права на руських землях у XIV ‒ першій половині XVII століття (2019) Гошко Т. Процитовано 25 березня 2022.
 115. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ (1996) Мицик Ю. Процитовано 4 березня 2022.
 116. КОЗАЦЬКИЙ МІФ. ІСТОРІЯ ТА НАЦІЄТВОРЕННЯ В ЕПОХУ ІМПЕРІЙ (2015) Плохій С. Процитовано 27 березня 2022.
 117. УКРАЇНСЬКА КИРИЛИЧНА ПАЛЕОГРАФІЯ XI‒XVIII СТ. (2016) Сокирко О. Г. Процитовано 27 березня 2022.
 118. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. Грецьке ніжинське братство: історіографія та джерела (1998) Чернухін Є. К. Процитовано 2 квітня 2022.
 119. МАРГІНАЛІЇ В СТАРОДРУКАХ КИРИЛИЧНОГО ШРИФТУ 15–17 СТ. З ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2005) Шамрай М. Процитовано 23 березня 2022.
 120. СВІТ, ПО ЧАСТИНАХ РОЗГЛЯНУТИЙ: ПЕРЕКЛАД. ДЖЕРЕЛА. СТУДІЇ (2004) Братковський Д. Б. Процитовано 23 березня 2022.
 121. ЛІТОПИС. Т. 1 (1991) Величко С. В. Процитовано 4 березня 2022.
 122. ЛІТОПИС. Т. 2 (1991) Величко С. В. Процитовано 4 березня 2022.
 123. ХРОНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ САРМАТІЇ (2007) Гваньїні О. Процитовано 23 березня 2022.
 124. ВИБРАНІ ТВОРИ У 3 ТОМАХ. Т. І. – Кн. 2 (2009) Гізель І. Процитовано 23 березня 2022.
 125. ВИБРАНІ ТВОРИ У 3 ТОМАХ. Т. ІІІ (2011) Гізель І. Процитовано 23 березня 2022.
 126. ІСТОРІЯ РУСІВ (2001) Крип’якевич І. Процитовано 23 березня 2022.
 127. МЕМУАРИ ДО ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ РУСІ (2005). Процитовано 23 березня 2022.
 128. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА XVI-XVIII СТ. ОЧИМА ФРАНЦУЗЬКИХ СУЧАСНИКІВ : хрестоматія (2013) Луняк Є. Процитовано 24 березня 2022.
 129. ГЮСЕЙНОВІ ГОРОДИ У ВИТЯГУ ІСТОРІЙ ІЗ ЗАХОДУ ТА СХОДУ. (ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УКРАЇНУ) (2016) Наїма Мустафа. Процитовано 27 березня 2022.
 130. РОЗДУМИ ПРО ВІЙНУ З МОСКОВИТАМИ (2014) Немирич Ю. Процитовано 24 березня 2022.
 131. ХРОНІКА З ЛІТОПИСЦІВ СТАРОДАВНІХ (1992) Софонович Феодосій. Процитовано 4 березня 2022.
 132. ЛІТОПИС ПОЛЬСЬКИЙ, ЛИТОВСЬКИЙ, ЖМУДСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСИ (2011) Стрийковський Мацей. Процитовано 25 березня 2022.
 133. УКРАЇНА – ЗЕМЛЯ КОЗАКІВ: ПОДОРОЖНІЙ ЩОДЕННИК (2009) Халебський П. Процитовано 23 березня 2022.
 134. ІСТОРІЯ ВІЙНИ КОЗАКІВ ПРОТИ ПОЛЬЩІ (1993) Шевальє П. Процитовано 4 березня 2022.
 135. ЛІТОПИС МАЛОРОСІЇ, АБО ІСТОРІЯ КОЗАКІВ-ЗАПОРОЖЦІВ ТА КОЗАКІВ УКРАЇНИ, АБО МАЛОРОСІЇ (1994) Шерер Жан-Бенуа. Процитовано 4 березня 2022.
 136. ВІЙСЬКОВИЙ ПИСАР АНДРІЙ СЕМЕНОВИЧ ТОВСТИК (2010). Процитовано 24 березня 2022.
 137. ЗАПИСКИ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА МОГИЛИ (2011). Процитовано 29 березня 2022.
 138. ЛІТОПИС ГАДЯЦЬКОГО ПОЛКОВНИКА ГРИГОРІЯ ГРАБЯНКИ (1992). Процитовано 4 березня 2022.
 139. ЛИСТИ ІВАНА МАЗЕПИ. Т. 1 (2002). Процитовано 23 березня 2022.
 140. ЛИСТИ ІВАНА МАЗЕПИ. Т. 2 (2010). Процитовано 24 березня 2022.
 141. УКРАЇНА XVIII СТОЛІТТЯ В МАЛЮНКАХ ЙОГАНА ГЕНРІХА МЮНЦА (2022). Процитовано 24 березня 2022.
 142. УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ (2009). Процитовано 24 березня 2022.
 143. ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ (2006). Процитовано 23 березня 2022.
 144. ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ 1556–1561 (2001). Процитовано 23 березня 2022.
 145. ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року (2005). Процитовано 23 березня 2022.
 146. ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА : Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріали круглого столу (2012). Процитовано 24 березня 2022.
 147. ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА. Книга № 235. (1547–1549) (2019). Процитовано 24 березня 2022.
 148. РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1649 РОКУ (1995). Процитовано 4 березня 2022.
 149. РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1649 РОКУ : Алфавітний покажчик (1999). Процитовано 4 березня 2022.
 150. УНІВЕРСАЛИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ. Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 (1998). Процитовано 4 березня 2022.
 151. УНІВЕРСАЛИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ. Кн. 1: Універсали Івана Мазепи (1687-1709) (2002). Процитовано 4 березня 2022.
 152. УНІВЕРСАЛИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ. Кн. 2: Універсали Івана Мазепи (1687-1709) (2006). Процитовано 4 березня 2022.
 153. УНІВЕРСАЛИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ. Універсали Павла Полуботка (1722-1723) (2008). Процитовано 4 березня 2022.
 154. УНІВЕРСАЛИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) (2004). Процитовано 4 березня 2022.
 155. АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ : корпус документів 1734–1775. Т. 1 (1998). Процитовано 4 березня 2022.
 156. АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ : корпус документів 1734–1775. Т. 2 (2000). Процитовано 23 березня 2022.
 157. АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ : корпус документів 1734–1775. Т. 3 (2003). Процитовано 23 березня 2022.
 158. АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ : корпус документів 1734–1775. Т. 4 (2006). Процитовано 23 березня 2022.
 159. АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ : корпус документів 1734–1775. Т. 5: Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 року (2008). Процитовано 23 березня 2022.
 160. АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ. Опис справ 1713-1776 (1994). Процитовано 4 березня 2022.
 161. АЗОВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО: НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ПРОЕКТ (2011). Процитовано 24 березня 2022.
 162. АКТИ ПОЛТАВСЬКОГО ПОЛКОВОГО СУДУ 1668‒1740 РР. : Збірник актових документів. Кн. 1 (2017). Процитовано 25 березня 2022.
 163. АРХІВ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Т. 1: Документи колекції Олександра Лазаревського : Ч. 1 (2019). Процитовано 23 березня 2022.
 164. АРХІВ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Т. 2: Документи Ніжинського полкового суду 1736-1747 (2019). Процитовано 23 березня 2022.
 165. АРХІВ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. т. 3: Мартин Ґолінський. Silva rerum: (1648-1665) : Ч. І: (1648-1649) (2019). Процитовано 23 березня 2022.
 166. ДЖЕРЕЛА. Т. ІІІ: Батуринський архів та інші документи з історії українського гетьманства 1690-1709 pp. (2021). Процитовано 24 березня 2022.
 167. ВІДЕНСЬКИЙ АРХІВ ГЕТЬМАНСЬКОГО РОДУ РОЗУМОВСЬКИХ. Т. 1 (2018). Процитовано 25 березня 2022.
 168. ВОЛИНСЬКІ ГРАМОТИ XVI СТ. (1995). Процитовано 4 березня 2022.
 169. ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ ПОЛТАВСЬКОГО ПОЛКУ 1729-1730 (2007). Процитовано 4 березня 2022.
 170. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648–1658 РР. (2012). Процитовано 24 березня 2022.
 171. ДЖЕРЕЛА ПРО ЗРУЙНУВАННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ (2005). Процитовано 23 березня 2022.
 172. ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ XVIII СТ. : збірник документів (1993). Процитовано 4 березня 2022.
 173. ДОБА ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В ДОКУМЕНТАХ (2007). Процитовано 23 березня 2022.
 174. ДОКУМЕНТАЛЬНА СПАДЩИНА МОНАСТИРІВ ГЕТЬМАНЩИНИ. Т. 1 (2011). Процитовано 27 березня 2022.
 175. ДОКУМЕНТАЛЬНА СПАДЩИНА МОНАСТИРІВ ГЕТЬМАНЩИНИ. Т. 2 (2015). Процитовано 24 березня 2022.
 176. ДОКУМЕНТАЛЬНА СПАДЩИНА МОНАСТИРІВ ГЕТЬМАНЩИНИ. Т. 3 (2017). Процитовано 27 березня 2022.
 177. ДОКУМЕНТИ БРАЦЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 1607-1648 РОКІВ : З архіву Пісочинських (2022). Процитовано 23 березня 2022.
 178. ДОКУМЕНТИ КОМІСАРСЬКОГО СУДУ ПОДІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 1678–1679 РОКІВ (2015) Крикун М. Процитовано 27 березня 2022.
 179. ЕКОНОМІЧНІ ПРИВІЛЕЇ МІСТА ЛЬВОВА XV–XVIII СТ. (2013). Процитовано 4 березня 2022.
 180. КНИГА КИЇВСЬКОГО ПІДКОМОРСЬКОГО СУДУ (1584–1644) (1991). Процитовано 4 березня 2022.
 181. ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560–1561 РР. (2013). Процитовано 24 березня 2022.
 182. МАЗЕПИНА КНИГА (2005). Процитовано 23 березня 2022.
 183. МАЛІ УКРАЇНСЬКІ ДІЯРІЇ XVII–XVIII СТОЛІТЬ (2015). Процитовано 27 березня 2022.
 184. ДЖЕРЕЛА. Т. І: Малоросійський приказ. Описи фонду № 229 Російського державного архіву давніх актів (2021). Процитовано 24 березня 2022.
 185. ДЖЕРЕЛА. Т. ІІ: Малоросійські справи. Описи фонду № 124 Російського державного архіву давніх актів (2021). Процитовано 24 березня 2022.
 186. ОПИСИ ОСТРОЖЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI ‒ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. (2004). Процитовано 23 березня 2022.
 187. ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ. ДЖЕРЕЛА XV–XVII СТ. (1999). Процитовано 4 березня 2022.
 188. ПЕРЕЯСЛАВ. 1654 Р. (2012). Процитовано 24 березня 2022.
 189. ПИЛИП ОРЛИК І МАЗЕПИНЦІ : Джерела (2022). Процитовано 23 березня 2022.
 190. ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА КНИГА (1668‒1740) (2016). Процитовано 27 березня 2022.
 191. ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД (1997). Процитовано 4 березня 2022.
 192. ПРИВІЛЕЇ МІСТА ЛЬВОВА (XIV–XVIII СТ.) (2010). Процитовано 24 березня 2022.
 193. ПРИВІЛЕЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД МІСТА ЛЬВОВА (XIV–XVIII СТ.) (2010). Процитовано 24 березня 2022.
 194. ПРИСЯГА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО 1762 РОКУ (2022). Процитовано 24 березня 2022.
 195. ПРИСЯГА ГАДЯЦЬКОГО ПОЛКУ 1718 РОКУ (2021). Процитовано 24 березня 2022.
 196. ПРИСЯГА МИРГОРОДСЬКОГО ПОЛКУ 1718 РОКУ (2012). Процитовано 27 березня 2022.
 197. ПРИСЯГА МИРГОРОДСЬКОГО ПОЛКУ 1732 РОКУ (2011). Процитовано 27 березня 2022.
 198. ПРИСЯГА СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ 1718 РОКУ (2017). Процитовано 27 березня 2022.
 199. ПРИСЯЖНІ КНИГИ 1654 Р. (2003). Процитовано 23 березня 2022.
 200. РЕЄСТР КОНОТОПСЬКОЇ СОТНІ 1717 Р. (2020) о. Мицик Ю. А, Тарасенко І. Ю. Процитовано 24 березня 2022.
 201. РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА (2002). Процитовано 23 березня 2022.
 202. СЛОВ`ЯНСЬКА КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА КНИГА XVI СТ. (2010). Процитовано 31 березня 2022.
 203. ТАРИФ ПОДИМНОГО ПОДАТКУ КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 1754 РОКУ (2015). Процитовано 25 березня 2022.
 204. ТАРИФ ПОДИМНОГО ПОДАТКУ КИЇВСЬКОГО ПОВІТУ 1774 Р. (2015). Процитовано 25 березня 2022.
 205. ТАРИФ ПОДИМНОГО ПОДАТКУ КИЇВСЬКОГО ПОВІТУ 1775 Р. (2018). Процитовано 25 березня 2022.
 206. БАТУРИНСЬКА СТАРОВИНА (2012). Процитовано 29 березня 2022.
 207. Запорозька старовина (1995-2007). Процитовано 4 березня 2022.
 208. Козацька спадщина (2005-2008). Процитовано 4 березня 2022.
 209. Українська козацька держава (1991-2001). Процитовано 4 березня 2022.

Цитування та рецензії[ред. | ред. код]

 1. Болгарова М.Ю. Рецензія на монографію Т. Яковлевої "Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни" (К.: Основи, 1998. - 448 с.) // Наукові записки НаУКМА. Історія. — 1999. — Т. 14. — С. 115—117.
 2. Віктор Горобець. Немає пророка у своїй Вітчизні. А в чужій? (Історія української Руїни в інтерпретації російської дослідниці) // Український гуманітарний огляд. — 1999. — Вип. 2. — С. 46—65.
 3. Горобець В. Μ., Чухліб Т. В. Історія української «Руїни» очима російського історика: рецензія на монографію Яковлева Т. «Гетьманщина в другій половині 50-х років 17 ст. Причини і початок Руїни» // Наукові записки НаУКМА. Історія. — 1999. — Т. 14. — С. 118—123.
 4. Т. В. Чухліб. Т.Яковлева. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659–1667 рр.) // Український історичний журнал. Рецензії. — 2005. — № 5. — С. 191—203.
 5. Українські енциклопедичні видання // Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи: науковий збірник / Редкол.: Т. І. Березюк, М. Г. Железняк (відп. ред.), Л. В. Журило, О. С. Іщенко, Р. Г. Кацалап та ін. — К. : Академперіодика, 2015. — С. 65–66. — ISBN 978-966-02-7822-6.
 6. Татьяна Яковлева. К вопросу о проблемах исследования Гетманщины середины XVII века // Український гуманітарний огляд. — 2002. — Вип. 8. — С. 141—149.
 7. а б в г д Диса К. Історія повсякденного життя в ранньомодерній Європі. — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2014. — ISBN 978-966-518-662-5.
 8. Галь Б.О. «Лицарі другого сорту»: декілька нотаток до історії «мілітарної контрреволюції» // Січеславський альманах. — 2006. — № 2. — С. 171—174.
 9. Галь Б.О. Сокирко Олексій. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної гетьманщини 1669-1726 // Наукові записки. Том 65, Історичні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія". — 2006. — № 2. — С. 80—82.
 10. Олег Однороженко. Світло і тіні козацької сфрагістики. Роздуми з приводу книги Ігора Ситого «Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI–XVIII століть». // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць.. — К. : НАН України, Інститут історії України, 2019. — С. 29—30.
 11. Кривошея В.В. Козацька Україна крізь дзеркало французької історіографії // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. — 2013. — Вип. 70 (3).
 12. Кривошея В.В., Фицик Л.А. Архіви Скоропадських - джерельний пошук // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. — 2005. — Вип. 3.
 13. Софія Грачова. Архів Скоропадських: Фамільні архіви української еліти другої половини XVII–XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських // Критика. — жовтень 2005. — Вип. Рік IX, число 11 (97).
 14. О.Л.Осіпян. Рецензія на: Плохій С. Козацький міф: Історія та націєтворення в епоху імперій // Український історичний журнал. — 2013. — Вип. 4. — С. 193—199.
 15. Зема В. Собори Київської митрополії у переломленні політики і культури. Рец. на кн.: Собори Київської архиєпархії XV—XVIII століть: Документи і матеріали. Ред. Ігор Скочиляс; упоряд.: Дарія Сироїд, Ігор Скочиляс, Ірина Скочиляс // Український історичний журнал. — 2023. — № 1. — С. 227—239.

Посилання[ред. | ред. код]