Вікіпедія:Не грайтеся з правилами — Вікіпедія

«Грою з правилами» називають маніпулювання положеннями правил і настанов Вікіпедії, спрямоване на досягнення цілей, які суперечать цілям створення Вікіпедії, і заважають спільній роботі. Одним з різновидів «гри з правилами» є, зокрема, зловживання процедурою. «Гра з правилами» розглядається як деструктивна поведінка. Близьким за змістом, але не ідентичним терміном є буквоїдство, яке означає надмірно суворе, формалістичне слідування букві того чи іншого правила з метою порушити його дух. Ще один різновид гри з правилами — пошук і використання «дірок» у правилах.

Користувач, який маніпулює правилами, шукає спосіб вибірково використовувати окремі формулювання для виправдання своїх деструктивних дій чи позиції. При цьому правила, на які він дає посилання, насправді зовсім не містять нічого, що можна було б представити як виправдання або підтримку таких дій чи позиції. Діючи таким чином, цей користувач намагається використовувати правила Вікіпедії як засіб просування своїх власних інтересів, а не як засіб документального віддзеркалення консенсусу спільноти, яким вони насправді є.

Як окремий випадок маніпулювання правилами слід розглядати і можливі спроби «гратися» самими цими правилами й настановами, використовуючи потенційні «дірки», недоліки, нечіткість чи неформалізованість (неминучу, зважаючи, як важко формалізується природа самої «гри правилами») окремих пунктів цих правил та настанов, спроби «грати» на протиріччях між цим та іншими правилами Вікіпедії або безпідставно звинувачувати явно сумлінних користувачів у «грі з правилами». Зокрема, звинувачення одним дописувачем іншого в порушенні духу правил або у «грі з правилами» є неприпустимим, якщо саме це звинувачення базується лише на окремих положеннях правил і виходить з їхнього індивідуального розуміння.

Іноді гра з правилами може використовуватися як спосіб вираження своєї точки зору шляхом доведення до абсурду тих чи інших аспектів правила. В інших випадках гра з правилами може застосовуватися як одне зі знарядь воєн редагувань, або як інструмент для затвердження тієї чи іншої ненейтральної точки зору, або як спосіб перешкодити правомірному вилученню статей шляхом, наприклад, систематичної републікації вилучених статей у власному просторі (не з метою доопрацювання відповідно до вимог Вікіпедії і подальшого переміщення в основний простір, а тільки для збереження цих статей у невідповідному для Вікіпедії стані і обходу процедури вилучення). Усі подібні випадки маніпулювання правилами некоректні, і чинити так не рекомендовано. Посилання на положення того чи іншого правила, що суперечать його справжньому змісту, правомірно трактувати як спробу некоректного використання такого правила.

Що означає термін «гра з правилами»

[ред. код]

«Гра з правилами» — це спроба підірвати нормальну діяльність Вікіпедії, використовуючи прогалини в правилах або надмірно буквальне трактування окремих положень. Правила та настанови Вікіпедії віддзеркалюють прийняті спільнотою Вікіпедії загальні домовленості щодо її облаштування, життєдіяльності та основних принципів. Спроби використовувати правила Вікіпедії для того, щоб підірвати функціонування самої Вікіпедії або її інститутів, декларувати наявність у правилах якоїсь підтримки точки зору або дій, які явно порушують правила та йдуть врозріз з головною метою Вікіпедії, або піддати сумніву і оскаржити за допомогою некоректних трактувань правил рішення, які очевидно базуються на правилах, — все це є «грою з правилами» і розглядається як форма деструктивної поведінки.

«Гра з правилами», зокрема, може проявлятися в таких діях:

 • Посилання на будь-яке правило з метою виправдання тієї або іншої дії чи позиції (чи твердження, що правилом дозволено або не заборонено виконувати ту чи іншу дію), хоча користувачеві наперед відомо, що це твердження суперечить справжньому духу правила.
 • Невірне трактування правила, яке при його застосуванні на практиці може завдати шкоди Вікіпедії, або атмосфері роботи у Вікіпедії, про що користувачеві наперед відомо.

У кожному випадку першорядну важливість має саме явне розуміння користувачем того, в чому саме полягає дух того чи іншого правила. Порушення або некоректне використання правила не є «грою з правилами», якщо воно стало результатом випадкової ненавмисної помилки або нерозуміння. Однак, те ж порушення, безперечно, слід розглядати як «гру з правилами», якщо користувач свідомо продовжує «гратися» з правилами, інтерпретує їх по-своєму і використовує їх у своїх цілях або намагається їх обійти, навіть коли іншим користувачам очевидно, що він свідомо не може претендувати на те, що «не знайомий» з тим фактом, що його трактування правил не відповідають загальноприйнятим у спільноті.

Подібна деструктивна поведінка тягне за собою попередження, а якщо воно не допомагає, — блокування. При цьому у випадку, якщо одночасно порушено інше правило чи правила, які безпосередньо передбачають блокування, необхідно в обґрунтуванні блокування посилатися на це правило чи правила. Порушення духу правил і настанов Вікіпедії, що стосуються поведінки користувачів, може вплинути на рішення адміністраторів або Арбітражного комітету щодо користувача, який здійснив таке порушення.

Приклади «гри з правилами»

[ред. код]

Деякі дії, які слід розглядати як «гру з правилами»:

 1. Зловмисна дискусія навколо букви правил з метою виправдати порушення їхнього духу;
 2. Свідоме наполегливе ствердження, що правилами допускається та чи інша поведінка, висловлювання або дії, хоча користувачеві наперед відомо, що це не так;
  Наприклад, наполегливе декларування, що якась позиція отримала консенсус спільноти або відповідає ВП:НТЗ, з метою перешкодити продовженню легітимної дискусії про обґрунтованість цієї позиції.
  Наприклад, «гра» за допомогою віртуалів з правилом про прийняття рішень на основі консенсусу може створювати враження дійсної його наявності.
 3. Свідома гра на суперечностях і неузгодженостях у правилах;
  Приклад: заява, що «цей ненейтральний фрагмент і цю спірну цитату не слід вилучати зі статті, навіть якщо джерело цитати неавторитетне або її достовірність здається проблематичною, тому що спільнота активних редакторів статті згодна з їхнім збереженням» (у цьому випадку апеляція до консенсусу є некоректною, тому що в ВП:КС не йдеться про те, на яких саме твердженнях він повинен базуватися, а до того ж консенсус може змінитися або може бути поставлений під сумнів іншими користувачами; крім того, правила Вікіпедії — ВП:НТЗ, ВП:В, ВП:АД, що віддзеркалюють глобальну домовленість спільноти про те, як слід писати статті, мають перевагу над локальною домовленістю дописувачів, які редагують конкретну статтю).
 4. Суворе дотримання букви правила (як засіб захисту від можливих санкцій) при одночасному порушенні духу правила;
  Наприклад, створення провокаційного (за назвою та/або поведінкою) облікового запису, власник якого не займається вандалізмом, формально не порушує ВП:ВІРТ і не підпадає під явні заборони на неприпустимі імена користувачів.
 5. Свідоме і навмисне введення в оману щодо дій або намірів іншого користувача або користувачів з метою представити їх такими, що порушують правила, поводять себе некоректно, зловмисно, деструктивно чи заслуговують санкцій;
  Приклад: користувач відмовляється наводити джерело або необхідні подробиці щодо того, звідки взяте те чи інше твердження або цитата, а потім звинувачує інших користувачів у переслідуванні і в деструктивній поведінці, бо вони знову вимагають від нього надати джерело або прибрати цитату. У цьому разі наявна навмисна спроба ввести в оману щодо дій інших користувачів, охарактеризувавши обґрунтований повторний запит про надання джерел для твердження або цитати як «деструктивну поведінку» або «переслідування». Насправді відмова надати джерела для цитати або твердження таким чином, щоб інші дописувачі могли перевірити правильність цитування або достовірність того чи іншого факту, є порушенням ВП:В і ВП:АД, і саме факт такого порушення виправдовує повторні запити з боку інших користувачів, тоді як спроба послатися на «переслідування» з метою уникнути надання джерела є «грою з правилами». З іншого боку, явно абсурдні запити на джерела буквально до кожної фрази також є «грою з правилами», а саме зловживанням ВП:АД і ВП:В, і дійсно можуть бути в певних випадках кваліфіковані як деструктивна поведінка і переслідування.
 6. Свідоме і навмисне вибіркове висмикування з контексту тих чи інших положень і формулювань правила при ігноруванні інших його положень, а також роз'яснень і трактувань, або вибіркове застосування одного правила при свідомому ігноруванні інших застосовних до даної ситуації правил для виправдання або досягнення підтримки тієї чи іншої точки зору або тієї чи іншої поведінки, яке насправді суперечить правилам;
  Приклад вибіркового дотримання правил: користувач вимагає включення якогось твердження до статті на підставі його верифікації (наявності джерела для цього твердження) і цитованості, водночас відкидаючи претензії інших користувачів з приводу того, що це джерело неавторитетне, що дані цього джерела нерелевантні або незначущі для даної статті, або що таке редагування порушує ВП:НТЗ, некоректно відтворюючи висловлену в джерелі точку зору. (Див. також: ВП:НТЗ#Нейтральність і верифікація)
 7. Завзяті спроби примусити інших дописувачів погодитися з власним незвичайним трактуванням правил або ввести власне нове бачення «стандартів, звичаїв і традицій Вікіпедії», що суперечить практиці і консенсусові спільноти;
  Приклад, пов'язаний з трактуванням ВП:ЧНЄВ: на підставі власного трактування положення ЧНЄВ, яке говорить, що «Вікіпедія — не паперова енциклопедія», користувачка вимагає, щоб всі статті про персоналії були перейменовані відповідно до «природного порядку імен», що суперечить загальній домовленості і наявним правилам іменування статей, а також агресивно намагається нав'язати спільноті власне тлумачення, заважаючи конструктивному обговоренню переваг та недоліків тієї чи іншої схеми іменування статей.
  Інший приклад, пов'язаний із трактуванням ВП:АД: твердження, що «Джерело X неавторитенте для цієї статті про музику — в автора немає публікацій в рецензованих професійних музичних виданнях!». У більш загальному випадку якийсь користувач може вимагати вилучення або маргіналізації інформації про значущі точки зору (що є порушенням ВП:НТЗ) на підставі того, що цитовані джерела не відповідають особистим уявленням дописувача про авторитетність або нейтральність (хоча вони в цьому плані можуть відповідати стандартам спільноти). Правилом про авторитетність джерел передбачається, що авторитетні джерела з різними рівнями авторитетності, надійності та достовірності можуть співіснувати в одній статті, і що надійні, авторитетні й перевірені матеріали нерідко можуть бути доступні з джерел різних типів, а не тільки з одного або двох, яким надає перевагу цей конкретний користувач. Не кожна значуща точка зору про музику мусить бути описана саме в музичному журналі, і не кожна значуща точка зору про науковий предмет мусить бути описана саме в наукових журналах. У той же час не всі наявні у світі погляди з того чи іншого питання є значущими та заслуговують на відтворення в статтях; тому відтворення різних точок зору повинно відповідати ступеню їхньої поширеності — при цьому, відповідно до ВП:НТЗ, не слід надавати надмірної ваги малопоширеним і маргінальним точкам зору. Авторитетність джерел визначається на основі правила ВП:АД, здорового глузду і згоди спільноти дописувачів, які редагують ту чи іншу статтю, а не особистими преференціями окремого дописувача. Правилом ВП:АД встановлюються загальні принципи, якими слід керуватися спільноті при визначенні надійності та авторитетності різних джерел — це правило не можна використовувати в обґрунтуванні односторонніх вимог про прийняття як єдино можливого будь-якого неприйнятно вузького особистого визначення того, що є і що не є авторитетним джерелом — з метою домогтися вилучення джерел, якими задокументовано значущі «опозиційні» точки зору, що не сподобалися певному користувачеві.
 8. Свідоме застосування тактики «агресивної наполегливості» — активне засмічення дискусії повторюваними аргументами, вперте «ходіння по колу» або регулярне повернення до тверджень і аргументів, які розумний дописувач давно вважав би спростованими, неправильними чи помилковими, для перешкоджання виробленню консенсусу в обговоренні, для змушення інших користувачів погодитись на власне, персональне бачення якогось конкретного користувача (нав'язування цього бачення), або для перешкоджання виробленню та прийняттю рішення, яке ґрунтується на правилах Вікіпедії;
 9. Гра з вогнем — регулярне, звичне, систематичне балансування на межі порушення правил без їхнього формального порушення, або регулярні, систематичні незначні порушення правил, за яких буває важко довести або обґрунтувати наявність формальних порушень, але тим не менш поведінка користувача очевидно є неконструктивною і дражливою;
 10. Відкоти в цілому корисних редагувань з посиланням на те, що в цих поправках містяться малі орфографічні, синтаксичні чи стилістичні помилки, або що редагування, яке в цілому видається вірним, не містить посилань на джерела. Найпростіша, але вельми поширена форма гри з правилами полягає в тому, що користувач відкидає якесь корисне редагування повністю через наявність у ньому незначних помилок або неточностей, стверджуючи, що відкинуте редагування містить помилки або не містить посилань на джерела. Проте дух Вікіпедії полягає в тому, щоб бути терпимим до помилок інших у статтях і робити послідовні поліпшення й доповнення з повагою до праці інших дописувачів. Повний відкіт корисного редагування через невеликі орфографічні або стилістичні помилки або через відсутність джерела є надмірним. Це може бути визнано різновидом гри з правилами, якщо користувач робить це свідомо, посилаючись на «помилки у редагуванні», щоб знищити внесок, який не суперечить правилам Вікіпедії і поліпшує статтю (її нейтральність, достовірність тощо), але який містить формулювання або відомості, з якими користувач не згоден. Правильна дія в такому випадку — поправити помічені незначні орфографічні або стилістичні помилки, самостійно знайти і додати джерело або, принаймні, поставити позначку про необхідність вичитати та очистити стиль розділу або статті, або ж поставити запит на джерело, але не відкочувати таке редагування повністю лише на підставі наявності в ньому незначних помилок і неточностей або відсутності джерела. І тільки якщо джерело не буде надано в розумні терміни, непідтверджену джерелом інформацію можна вилучити.

Гра з правилами та інші правила Вікіпедії

[ред. код]

«Гра з правилами» може поєднуватися з порушенням кількох інших правил Вікіпедії:

* Зловживання правилами та процедурами Вікіпедії з метою поставити іншого користувача Вікіпедії в фальшиве, і незручне становище, з метою ілюстрації своєї точки зору або з метою «розбавити водою» процедурних претензій і формальних причіпок змістовну дискусію, також може розглядатися як форма «гри з правилами». Однак такі дії частіше розглядають як доведення до абсурду з метою доведення своєї точки зору або як зловживання процедурою (див. нижче).
* Використання правил Вікіпедії для того, щоб створити помилкове враження, наче якийсь користувач порушує правила або має злі наміри, на основі «доказів», які самі по собі є зловмисною некоректною інтерпретацією цілком сумлінних дій користувача. Найчастіше такі дії кваліфікуються як порушення ВП:ПДН стосовно цього користувача. Зокрема, систематичні, повторювані необґрунтовані «попередження» про порушення правил, яких (порушень) насправді не було, можуть розглядатися як порушення правил етичної поведінки.
* Якщо «гра з правилами» свідомо використовується як засіб переслідування або відлякування іншого користувача від проєкту або з метою дискредитувати його, брехливо охарактеризувати його як користувача, що порушує правила або має злі наміри, це може також кваліфікуватися як переслідування, свідоме введення в оману або як порушення правила про неприпустимість особистих випадів і образ.

Слід пам'ятати, що подібні з вищеописаними дії у випадках, в яких немає доказів наявності в користувача злих намірів, свідомого наміру діяти некоректним чином, «граючи» з правилами, зазвичай не повинні розглядатися як «гра з правилами». Ключовим аспектом у визначенні тих чи інших дій користувача як «гри з правилами» є свідоме і навмисне зловживання правилами, їхнє свідоме невірне тлумачення, свідоме вибіркове застосування і т. п.

Юридична тяганина

[ред. код]

Оскільки Вікіпедія не є ні експериментом в області бюрократії чи демократії, ні школою адвокатів або судом, більшість юридичних процедур і термінів не мають ніякого сенсу при розв'язанні конфліктів у межах Вікіпедії. Вікікрутії, однак, мають звичай піднімати процедурні або «доказові» питання в манері, аналогічній реальним адвокатам у реальних судових процесах, нерідко неправомірно використовуючи юридичні терміни і обґрунтування чи апелюючи до «нехтування прав», «свободи слова», «справедливості і законності» тощо.

У деяких випадках вікікрутії можуть піднімати дійсно важливі і серйозні питання, включаючи питання чесності, відкритості і справедливості тієї чи іншої процедури, неупередженості того чи іншого рішення, але найчастіше вікітяганина використовується як спосіб уникнути обговорення проблеми по суті або перешкодити виробленню правильного, дієвого рішення, виявленню та формуванню консенсусу. Наприклад, часто буває складно або неможливо встановити, хто насправді стоїть за певним набором віртуалів з подібною поведінкою, але це також не є підставою для того, щоб перешкоджати згадкам про підозрюваних, але не підтверджених віртуалів певного користувача в заявці на арбітраж з приводу діяльності цього користувача, підозрюваного у лялькарстві.

Зловживання процедурою

[ред. код]

Різновид «гри з правилами» — зловживання процедурою, що являє собою свідоме і навмисне використання передбачених практикою і консенсусом спільноти або описаних у правилах процедур з наміром досягти цілей, для яких ці процедури очевидно не були призначені. Наприклад, зловживанням процедурою подання позовів до АК є подача очевидно абсурдних і безглуздих позовів. Зловживанням процедурою висунення на ті чи інші посади є висунення або самовисунення очевидно абсурдних, наприклад таких, що не проходять за формальними критеріями, кандидатур. Зловживанням процедурою вилучення сторінок є винесення на вилучення сторінок, які не повинні вилучатися (наприклад, проєктів правил або головної сторінки Вікіпедії).

Зловживання процедурою розглядається як деструктивна поведінка і, залежно від обставин та виду зловживання, може бути також кваліфіковане як «гра з правилами» або як доведення до абсурду. Процедури, передбачені правилами чи звичаями і сформованою практикою спільноти, призначені тільки для використання з добрими намірами при наявності відповідних причин для їхнього використання, і тільки для того, для чого вони були спочатку передбачені (позови до АК — для розв'язання конфліктів; вибори — для обрання на посади користувачів, здатних принести на цих посадах користь Вікіпедії; процедура вилучення сторінок — для вилучення вмісту, який не відповідає правилам Вікіпедії).

Див також

[ред. код]