Вікіпедія:Нейтральна точка зору — Вікіпедія

Одним із наріжних каменів Вікіпедії є нейтральна точка зору (НТЗ). За словами засновника Вікіпедії Джимбо Вейлза, політика НТЗ «абсолютна і безкомпромісна»[1].

Вступ

Політика нейтральної точки зору стверджує, що статті слід писати неупереджено для того, щоб читач одержував уявлення про реальний стан справ.

Можна легко помилитися в розумінні політики нейтральної точки зору. Ця політика не означає написання статті з якоїсь однієї-єдиної неупередженої, «об'єктивної» точки зору. Навпаки, ця політика встановлює, що ми повинні чесно представити всі існуючі точки зору і стаття не повинна декларувати, мати на увазі або натякати на те, що яка-небудь із представлених точок зору є єдино правильною.

Критичним чинником створення неупереджених статей є спільна праця вікіпедистів. Це одна з найбільших переваг Вікіпедії.

Основна концепція нейтральності

У Вікіпедії ми використовуємо термін «неупередженість» і «нейтральна точка зору» у точному значенні, яке відрізняється від звичайного розуміння:

Безсторонні статті чесно описують різні точки зору, а не підтримують жодну (будь-яку) зі сторін дискусії.

Первісне формулювання НТЗ

Нейтральна точка зору враховує ідеї і факти у формі, з якою згодні і їхні прихильники, і супротивники. Звичайно, 100%-ва згода неможлива; є люди, які не визнають поглядів, відмінних від своїх. Усе, що ми можемо, - це шукати такого викладу, з яким могли б погодитися розумні люди, хоч би й їхнє бачення окремих питань було різним.
...
Можливо, найпростішим способом зробити виклад більш енциклопедичним було б писати про те, якими є переконання людей, а не про те, чи правильні їхні переконання. І думаю, це не є ані суб'єктивізмом, ні колективізмом або імперіалізмом. Переконання людей існують об'єктивно, і ми можемо досить легко описати їх з нейтральної точки зору, — Джимбо Вейлз, засновник Вікіпедії

Чому Вікіпедія повинна бути безсторонньою?

Вікіпедія є універсальною енциклопедією, це значить, що вона містить знання людства на певному рівні узагальнення. Але ми (люди) не згодні один з одним із деяких питань; із будь-якого питання, де існують декілька поглядів, усі погляди являють собою різні теорії того, що є істиною, а їх прибічники вірять, що інші погляди «помилкові» і, отже, не є «знанням». Там, де немає згоди про те, що є «істина», там немає і згоди про те, що таке знання. Вікіпедія працює завдяки співробітництву учасників; однак, хоча б і завдяки співробітництву, як можемо ми розв'язати проблему нескінченних «воєн виправлень», у яких один учасник у тексті статті стверджує А, а наступний учасник змінює текст на не А?

Рішення, яке ми прийняли з метою написання Вікіпедії, полягає в тому, що «знання людства» включає всі різні значущі теорії з усіх різних питань. Таким рішенням ми зафіксували представлення знань людства в цьому сенсі. Щось подібне висловлено в загальноприйнятому значенні слова «знання»: те, що «відомо», з часом постійно змінюється, і коли ми вживаємо слово «знаю» в такому розумінні, то часто маємо на увазі „«знаю»“, тобто знаю в лапках. Так, у Середні віки ми «знали», що хвороби спричиняють демони. Тепер ми «знаємо» про хвороби щось інше.

Ми могли б зібрати людські знання упереджено: ми описали б кілька теорій з питання В, а потім заявили б, що правда про В — це таке-от або таке. Але знову ж, пам'ятайте, що Вікіпедія — це міжнародний, спільний проєкт. Практично будь-яка думка з будь-якого питання наявна серед наших авторів і читачів. Для того, щоб уникнути нескінченних «воєн виправлень», ми повинні домовитися представляти кожну точку зору чесно, не стверджуючи, що одна з них істинна. Цей підхід є тим, що робить статті «безсторонніми», або «нейтральними», як ми це розуміємо. Для того щоб писати з нейтральної точки зору, необхідно подавати суперечливі погляди без прихильності до якого-небудь із них; необхідно описати всі погляди так, щоб вони були більш-менш прийнятним як для їхніх прихильників, так і для їхніх опонентів.

Зваженість викладу

Редактори мають дотримуватися принципу зваженості викладу щодо всіх тез статті. Не слід приділяти «надмірну вагу» окремим аспектам предмета статті, які не заслуговують на те аби бути широко висвітлені у статті. Приклад «надмірної ваги»: у статті про письменника не слід приділяти надмірну вагу незначущим фактам з його життя, відповідно незначущі факти з життя письменника мають займати не більше кількох відсотків всього тексту статті. Так само не слід приділяти «недостатню вагу» окремим аспектам предмета статті, які в силу своєї значущості заслуговують на те, аби бути широко висвітленими в статті. Приклад «недостатньої ваги»: у статті про політика не слід вилучати «важливі, хоч і контроверсійні» факти лише тому, що хтось із прихильників цього політика проти того, щоб негативні аспекти його діяльності були описані у статті, відповідно важливі, хоч і контроверсійні, факти з життя цього політика мають займати не менше кількох відсотків всього тексту статті.

Для статей, що не відповідають критерію НТЗ, може бути застосований шаблон {{Нейтральність}}.

Примітки