Вікіпедія:Дотримання мовних стандартів — Вікіпедія


Політика Вікіпедії щодо дотримання мовних стандартів виходить з того, що зміст статей повинен бути зрозумілим і легко сприйматися усіма читачами, які володіють українською мовою. Відповідно при написанні статей бажано якомога точніше дотримуватися норм літературної української мови та чинного нині в Україні правопису, датованого 2019 роком (Остання редакція: Український правопис (2019))

Дотримання правил правопису для Вікіпедії не є самоціллю. Спільнота радо вітатиме глибокі і змістовні статті, навіть якщо в них допущені орфографічні помилки (адже помилки можуть потім виправити інші користувачі Вікіпедії).

Якщо Ви не опанували належно правопис, чинний в Україні, то пишіть та/або редагуйте статті звичним для Вас правописом, додавши при цьому {{Стиль}}, щоб інші могли поправити відповідно до правил Вікіпедії. Оскільки за правилами Вікіпедії Вашу статтю мають право редагувати інші користувачі, то ймовірно, що через деякий час вона буде відредагована згідно з чинним нині в Україні правописом. Просимо Вас, одначе, намагатись дотримуватись поданих нижче правил щодо вибору заголовків статей.

Це ж стосується й тих користувачів, хто занадто самокритично оцінює своє володіння правописними нормами. Це не повинно бути перешкодою для Вашої участі у проєкті.

Одначе не слід сприймати вищенаведене як заохочення до лінощів та недбальства. Не слід забувати, що читачами Вікіпедії може бути найширше коло людей: школярі, студенти, вчителі, викладачі вишів. Багато з них (особливо молодь) покладатимуться на Вікіпедію як засіб перевірити правильне написання того чи іншого слова. Тому вживання кожним з дописувачів усіх наявних у нього засобів дотримання правописних норм є другим за важливістю, після змістовного наповнення статей, завданням.

Особливої ретельності вимагають заголовки статей. Адже Вікіпедія є гіпертекстовою системою, яка дозволяє читачеві зручно і швидко знаходити потрібну йому інформацію. Однак нормальне функціонування гіпертекстової системи можливе лише за умови дотримання усіма без винятку дописувачами спільного стандарту написання слів у заголовках статей і посиланнях на них.

З метою підвищення якості інформаційного ресурсу, усім дописувачам бажано дотримуватися таких правил:

  1. Усі слова, які є в орфографічному словнику Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, слід писати згідно зі словником.
  2. Нові слова або вузькі терміни, яких нема у словнику, пишуться за аналогією зі спорідненими словами, якщо такі у словнику є, відповідно до правил чинного українського правопису.
  3. Якщо у словнику нема споріднених слів, або аналогія з ними та чинний правопис не дають однозначної відповіді щодо написання нового слова, то питання про його написання вирішується автором відповідно до інших авторитетних джерел та з урахуванням думки спільноти.
  4. Дискусії на тему правильного написання допускаються лише щодо слів, яких нема у словнику, або якщо словник пропонує кілька альтернативних варіантів.
  5. Відхилення від правил, встановлених п.п. 1-4, допускається у заголовках статей-перенаправлень, якщо у словниках, підручниках, класичній літературі тощо зустрічаються інші (застарілі, менш вживані тощо) варіанти написання або синоніми слів, що входять у заголовок статті. У цьому разі заголовок основної статті вибирається згідно з п.п. 1-4, але при цьому рекомендується створити статті-перенаправлення, заголовки яких відображали б усі наявні варіанти написання. Крім цього, у тексті статті рекомендується вказати всі можливі варіанти написання заголовка, однак при викладі решти матеріалу необхідно керуватись п.п. 1-4.
  6. Положення п.5 не стосується назв категорій. Дотримання п.п. 1-4 щодо назв категорій є обов'язковим. Створення категорій з альтернативними назвами не допускається.
  7. Дописувач, який не володіє або недостатньо володіє чинним правописом, може відступити від вимог п.п. 1-4 у тексті статті, користуючись звичним йому правописом. При цьому у тексті написаної ним статті повинен бути шаблон {{Стиль}}.

Спільнота Вікіпедії ставиться з прихильністю і всіляко заохочує зусилля користувачів, спрямовані на приведення у відповідність із чинним правописом статей, позначених шаблоном {{Стиль}}, а також виправлення орфографічних помилок у всіх інших статтях, за умови, що ці виправлення відповідають зазначеним вище правилам. При цьому безумовно корисними є підтримання доброзичливих контактів з авторами статей за допомоги сторінок обговорення.

Якщо для редагування використовується браузер Firefox, бажано встановити додаток орфографічного словника української мови. Це значно спростить процес дотримання чинного правопису при написанні слів.

Див. також